Skandinaviska MC-Event AB

Professionella motorcykeltjänster
 

Vårt team

Våra ordonnanser är alla erfarna och kompetenta förare som klarar att manövrera sin motorcykel med ryggmärgen. Detta är mycket bra då de har full kapacitet över till att bedöma underlag, störande inslag i trafikmiljön och exempelvis speja efter en särskild person i ett folkhav under körning.

Skandinaviska MC-Event kan erbjuda upp till 25 skickliga ordonnanser till ett evenemang vid gynnsamma datum.

Historia 

Verksamheten har sina grunder i FMCK Stockholm som oavbrutet mellan 1979 och 2013 har genomfört professionella uppdrag med civila mc på publika evenemang inom och utanför Stockholms län. Med åren har verksamheten växt från att ett par personer agerat föråkare på Stockholm Marathon till innefatta bland mycket annat även trafikdirigering, skjuts av filmfotografer och banchefer samt inte minst sjukvårdstjänst där ordonnanserna lätt kan vara snabbt på plats för första hjälpen eller skjutsa skadade deltagare till sjukvårdstälten. Motorcykelns smidighet och snabbhet gör den oöverträffad som hjälpmedel för att lösa uppgifter i extrem trängsel och över stora områden. Uppdragen varierar från evenemang till evenemang och endast fantasin sätter gränser för vad man kan använda oss till. För några smakprov på vad vi kan hjälpa er med, titta på våra ordonnans-tjänster.

FMCK har en tradition att utbilda mycket kompetenta motorcykelordonnanser för försvarsmakten och vi i Skandinaviska MC-Event upprätthåller sedan 2014 traditionen på den civila sidan. För att kunna garantera en viss grundnivå på kompetens har vi årligen utbildning inom kvalificerad körteknik där vi övar på de speciella utmaningar man ställs inför som ordonnans i Stockholm. Ordonnanserna måste klara av körprov som testar balans, koordination och uppmärksamhet för att ingå i gruppen.

Det är ett faktum att alla funktionärer vid ett evenemang påverkar bilden av arrangören. Vår omsorgsfulla träning och utbildning ger oss en utomordentlig skara ordonnanser som vi är stolta över, och som vi med gott förtroende låter representera såväl bolaget som våra kunder och vara dess ambassadörer.

Har du fler frågor eller vill boka ett uppdrag, maila eller ring Ulf på tel 0708-25 25 55.